MK | EN


Како почнува вашето Spinning® патување?
Почнува со само едно вртење на педалите. За вашиот тренинг треба да имате сила, одлучност, храброст за ново искуство и скромност.
Spinning® програмата ќе ви помогне да ги достигнете вашите цели преку безбеден и паметен тренинг кој е истовремено возбудлив и предизвикувачки. Со тренингот базиран на срцевиот пулс и внимателната рамнотежа помеѓу аеробното и анаеробното вежбање, Spinning® програмата е поделена на пет категории или Енергетски Зони: Закрепнување, Издржливост, Сила, Интервал и Ден за трка, (Energy Zones™: Recovery, Endurance, Strength, Interval и Race Day). Spinning® инструкторите ги користат овие зони за да креираат профили кои ќе ви овозможат врвно велосипедско искуство.


Spinning® час 45-50 минути возење на различен терен, музика и мотивирачко водење.

Spinning® & Core
Секое движење започнува од вашето “јадро”, па посветете му доволно внимание без да го жртвувате времето поминато на велосипедот. Во Spinning® & Core, возиме 45 минути а потоа сме на подот и имаме 10 минутен интензивен тренинг генерално фокусиран на вашиот средишен дел. Таргетирано мускулно тренинрање не постои и е мит кој оние кои имаат некаква корист од тоа, ние не сме Тие. Тоа не постои најмногу поради комплексноста и начинот на кој телото се движи и изведува вежби. Анатомија 101. Но можеме да ветиме дека ќе се подобри вашето возење велосипед. Што, како? Се надеваме не мислевте дека велосипед се вози само со нозе?!