MK | EN
Во продолжение Игор нема да оди по лента надвор туку во сала. Нема да прави салто туку ќе ви покаже 3 едноставни вежби кои може да ги правите на SlackRack. 
Објавено на: 28 Февруари 2019